info@karti.com.mk

ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ 2023

18 ноември 2023 во Македонска Филхармонија со почеток на претставите од 10:00, 12:00  и 19:30 часот.

Ние сме повеќе од подготвени и расположени за да ги отпееме најновите детски хитови.
Се гледаме на ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ 2023