info@karti.com.mk

ТРАВИЈАТА - ЏУЗЕПЕ ВЕРДИ (17.12.2021)

декември

17

400-600 мкд

20:00

Национална Опера и Балет

ТРАВИЈАТА - ЏУЗЕПЕ ВЕРДИ

17.12.2021, 20ч.

Диригент: Бисера Чадловска
Режисер: Верена Штојбер (Германија)
Сценограф и костимограф: Софија Шнајдер (Германија)
Кореограф: Саша Ефтимова
Асс.режисер: Трајко Јордановски, Љупка Јакимовска
АссДиригент: Катерина Стојковска
Концерт-мајстор:
Хор-мајстор: Јасмина Ѓорѓеска,Ѓурѓица Дашиќ
Корепетитор: Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева, Андреја Наунов

Настапуваат:
Виолета Валери: Наде Талевска
Алфред Жермон: Благој Нацоски
Жорж Жермон: Марјан Јованоски
Флора Бервоа: Марика Поповиќ
Анина: Александра Лазарoвска Василевски
Барон Дуфол: Васко Здравков
Маркиз Д’ Обињи: Драган Ампов
Гастон: Дејан Стоев
Д-р Гренвил: Борко Биџовски
Џузепе: Игор Гиновски
Комесарио: Диме Петров

Настапуваат хорот, балетскиот ансамбл и оркестарот на Национална опера и балет

Испициенти: Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ, Марко Павлевски
Суфлери: Павлина Здравкова, Светлана Георгиева