+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mk


ТЕАТАРОТ ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА РЕПЕРТОАРОТ

26 септември 2018 Почеток 20:00 часот
27 септември Почеток: 20:00 часот
28 септември 2018 Почеток 19:00 часот
Почеток 20:00 часот - мала сцена