info@karti.com.mk

ТЕАТАР КОМЕДИЈА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА РЕПЕРТОАРОТ

Почеток на претставите: 20:00 часот

Тука може да купите само online карти за претставите од Театар Комедија, по регуларните цени од 300 денари.