info@karti.com.mk

SEA STAR FESTIVAL 2019

мај

24

2300 мкд

21:00

Стела Марис, Умаг, Хрватска

Sea Star Festival 2019

Влезниците се валидни само за Ex Yu државјани, што ќе биде неопходно да се докаже со приложување на документ за лична идентификација во моментот на замена на влезницата за алка.Влезницата мора да биде отпечатена. Е-влезниците кои не се отпечатени не се валидни.Влезниците може да се заменат за алка на Sea Star Festival местата за замена. Алката овозможува по еден влез на Sea Star Festival во текот на секој фестивалски ден. Сите информации за замената ќе бидат достапани најдоцна 7 дена пред почеток на фестивалот, на официјалната веб страна на фестивалот. Оштетената алка не е валидна.