info@karti.com.mk

Професионална сомелиерска обука | Ниво 1 25-26-01

јануари

25

6150 мкд

10:00

Unique Resort & Spa

Професионална сомелиерска обука | Ниво 1

Професионална сомелиерска обука


Прва во низата обуки кои ќе следат, наменети првенствено за угостителскиот сектор, но и за останатите бизнис сегменти поврзани со вината и јаките алкохолни пијалоци.
Креиравме три нивоа на обуки:
MASOM Wine Server
MASOM Assistant Sommelier
MASOM Certified Sommelier
Првото ниво "Wine Server" е основа на која кандидатите ќе се стекнат со основнни вештини и познавање од областа на вината. За оваа обука не е потребно никакво предзнаење.
Кандидатите низ практични вежби и дегустации, како и теоретски дел ќе ги поминат основите на:
- Лозарството
- Производството на вино
- Типови и стилови на вино
- Основни вински сорти
- Познати светски вина
- Вовед во дегустација и евалуација на вината
- Вински сервис
- Впарување на храна и вино
За таа намена е изготвен учебник и пропратен материјал за важби, а обуката ја води меѓународно сертифицирано стручно лице за вина и ЈАП.
За крај, кадитатите опционално ќе можат да го проверат своето знаење низ писмено и практично тестирање, а тие кои ќе го положат тестот ќе се стекнат со сертификат издаден од Македонската Асоцијација на Сомелиери - МАСОМ за адекватното ниво.
Бројот на кандидати за оваа обука е лимитиран.
Цена: 6150,оо мкд

АГЕНДА 

Saturday, January 25, 2020
10:00 AM - 11:30 AM
Вовед во виното
11:45 AM - 1:00 PM
Систематски пристап кон дегустација на вино (дегустација)
1:15 PM - 4:00 PM
Вински сервис теорија и пракса (дегустација)
Sunday, January 26, 2020
10:00 AM - 12:30 PM
Основни принципи на впарување храна и вино (дегустација)
12:45 PM - 1:15 PM
Подготовка за испит