info@karti.com.mk

No Sleep Festival 2019

ноември

08-09

1600 мкд

07:00

Beograd – Novi hangarВАЖНО за ФЕСТИВАЛСКИ БИЛЕТ:

Билетите се валидни само за EX YU државјани, што ќе биде неопходно да се докаже со приложување на документ за лична идентификација на местото за замена на билетите со алка. Картата/Ваучерот мора да биде отпечатен. Електронски купените карти/ваучери кои не се отпечатени не се валидни.