info@karti.com.mk

МЕЃУ СРЦЕТО И УМОТ

ноември

14

400-500 мкд

20:00

Филхармонија

МЕЃУ СРЦЕТО И УМОТ

 

Редовна програма / Концертна сала

Диригент: МИХАЛ НЕСТЕРОВИЧ

Солист: ВАДИМ ГЛУЗМАН (ВИОЛИНА)

Ф. Менделсон: Концерт за виолина и оркестар

С. Прокофјев: Симфонија бр. 5