info@karti.com.mk

Македонија - Украина

Октомври

09

100 - 600 ден

20:45 часот

Арена Филип II Македонски

Скопје, Македонија

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ФРАНЦИЈА 2016

МАКЕДОНИЈА - УКРАИНА

Цени на билетите:

Северна трибина:

Блок 13, 14,18 и 19 150 денари

Блок 20 и 24 250 денари

Блок 17 300 денари

Блок 21 и 23 400 денари

Блок 15 ВИП 600 денари

Промотивна цена за билетите на јужна, источна и западна трибина од 21.09 до 30.09.2015 година:

Јужна трибина:

Блок 1 и 6 100 денари

Блок 2 и 5 100 денари

Блок 3 и 4 200 денари

Поранешен ВИП 300 денари

Западна трибина:

Блок 26,27,28,29, и 30 100 денари

Источна трибина:

Блок 7,8,9,10,11, и 12 100 денари