info@karti.com.mk

ЛИДИЈА ОД МАКЕДОНИЈА - РИСТО АВРАМОВСКИ

септември

16

600-1000 мкд

20:00

Национална опера и балет

Ристо Аврамовски
,,ЛИДИЈА ОД МАКЕДОНИЈА,, – 16.09.2023 – ОБНОВА

Опера во 2 дела
Либрето – Гиј Шелеи и Дора Петрова (Франција)
Препев-Лилјана и Јордан Плевнеш

Диригент – Иван Еминовиќ
Режисер – Пламен Карталов (Бугарија)
Обновил -Трајко Јордановски
Асс.режисер – Љупка Јакимовска
Сценограф – Панче Минов
Костимограф – Елена Дончева
Концертмајстор: Верица Ламбевска
Асс.Хормајстор – Јасмина Ѓорѓеска
Корепетитори – Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева, Андреја Наунов, Јордан Петрушевски
Суфлер:Невена Георгиева
Испициенти: Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ, Марко Павлевски

НАСТАПУВААТ:

ЛИДИЈА – Наде Талевска Спасовска, Билјана Јосифов
ПАВЛЕ – Игор Дурловски
СИЛАС – Драган Ампов
ТИМОТЕЈ – Марјан Николовски
АНГЕЛОТ ЧОВЕК – Васко Здравков
АСИА – Катерина Стојановска, Ана Ројдева –Талевска
АГИА – Александра Лазаровска – Василевски, Елена Голомеова
ДИНА – Марика Поповиќ, Соња Пендовска – Мадевска
ИКИЈА – Катерина Бошковска, Десанка Глигоријевиќ
ЦЕЗАР – Ернес Ибраимовски
КЛАУДИЈ – Игор Гиновски
ЛАМБРИКУС – Тихомир Јакимовски
ПЕРЕС – Дејан Стоев
ТЕРВЕЛ – Јане Дунимаглоски
НУМ – Диме Петров
МАЈКАТА – Соња Пендовска – Мадевска, Мариана Бошковска
КАПЕТАНОТ – Невен Силјановски
ЦЕНТУРИОН – Васко Здравков

Настапуваат хорот и оркестарот на Националната опера и балет