info@karti.com.mk

СИМОН ТРПЧЕСКИ И ПРИЈАТЕЛИТЕ

ноември

24

500 мкд

20:00

Филхармонија

СИМОН ТРПЧЕСКИ И ПРИЈАТЕЛИТЕ

 

43.Денови на македонска музика
во соработка со КултурОп,
со особена чест, гордост и задоволство ви го најавуваат концертот на претставникот и носителот на македонскиот идентитет низ светот:
Симон Трпчески и пријателите!