info@karti.com.mk

Концерт на Руски Романси

март

04

200 мкд

19:00

Фоаје на Национална опера и балет

Концерт на Руски Романси

Концерт „Руски романси“  во Фоаје на Национална опера и балет е дел од активностите на Здружение на руски сонародници „Чајка“, кое веќе 8 години учествува во меѓународниот проект „Романсиада“ (Русија) и праќа млади македонски пејачи на натпреварот во Москва од каде што тие се враќаат со награди и признанија. 

Натпреварот „Романсиада“ и програмот „Меѓународниот ден на Руска романса“ се под егида на УНЕСКО.

      Поголемиот дел од руските романси, кои се однесуваат на 19 и почеток на 20 век, како и оние создадени во последниве неколку години (нови дела) се непознати на македонска публика. 

Целиот настан ќе биде проследен со истории за композитори, автори на текстови, изведувачи и други интересни факти посветени на романса. 

Автор на концептот, музички соработник и наратор (водител) - м-р Елена Сиљаноска, корепетитор во НОБ.

Учесници – студенти од Музичките академии во Скопје и Штип, млади оперски пејачи. 

4 март 2022 г. 

Фоаје на Национална опера и балет 

Почеток - 19.00 часот 

Цена на карта - 200 денари.

 

     Концерт „Руски романси„  во Фоаје на Национална опера и балет е дел од активностите на Здружение на руски сонародници „Чајка„ кое веќе 8 години учествува во меѓународниот проект  „Романсиада„ (Русија)  и ги праќа  млади македонски пеачи на натпреварот во Москва од каде тие се враќаат со награди и признанија. Натпреварот „Романсиада„ и програмот „Меѓународниот ден на Руска романса„  се под егида на УНЕСКО.

      Поголемиот дел од концертот се непознати на македонска публика руски романси, кои се однесуваат на 19 и почеток на 20 век, како и создадени во последниве неколку години нови дела. Целиот настан ќе биде проследен со истории за композитори, автори на текстови, изведувачи и други интересни факти посветени на романса.

Автор на концептот, музички соработник и наратор ( водител?) -

м-р Елена Сиљаноска, корепетитор во НОБ.

Учесници – студенти од Музичките академии во Скопје и Штип, млади оперски пеачи.

4 март 2022 г. Фоаје на Национална опера и балет со почеток во 20.00 часот. Цена на карта - 200 денари.