одбери пресметај резервирај потврди

ПАМТИМ САМО СРЕТНЕ ДАНЕ

Избери:
Ред во блокот Слободни седишта Цена на билетот
3 9 MKD 2,500.00
4 9 MKD 2,500.00
6 7 MKD 2,500.00
7 9 MKD 2,500.00
8 4 MKD 2,500.00
9 4 MKD 2,500.00
10 9 MKD 2,500.00
11 4 MKD 2,500.00
12 4 MKD 2,200.00
13 7 MKD 2,200.00
14 4 MKD 2,200.00
15 7 MKD 2,200.00
16 4 MKD 2,200.00
17 4 MKD 2,200.00
18 4 MKD 2,200.00
19 3 MKD 2,200.00
22 9 MKD 1,500.00
23 5 MKD 1,500.00
24 2 MKD 1,500.00
25 3 MKD 1,500.00
26 5 MKD 1,500.00
Мапа на салата

Филхармонија

Општи информации

Новиот објект располага со две сали, голема сала со капацитет 1.000 места и мала, повеќенаменска сала со капацитет од 310 места од кои 168 се фиксни седишта, 110 се телескопски и 32 се мобилни седишта.
Големата сала располага со најсовремени сценско технолошки системи што објектот го позиционираат во врвот на објектите од овој тип. Материјалите кои се употребени во големата сала и архитектонската пластика овозможуваат врвна акустика.