одбери пресметај резервирај потврди

Makedox - Целовечерен билет - Кинотека 25.08.2020


Во моментов нема продажба за овој настан
Мапа на салата

Кинотека на Македонија

Општи информации

Кинотеката на Македонија, формирана во 1976 година, како институција од посебен интерес за Републиката, има за цел да прибира, обработува, чува, заштитува и презентира филмови и филмски материјали од посебно уметничко, културно, научно, историско и друго општествено значење.
www.maccinema.com