одбери пресметај резервирај потврди

Украдена Личност 22.02.2019

Избери:
Ред во блокот Слободни седишта Цена на билетот
1 10 MKD 1,000.00
12 11 MKD 500.00
Мапа на салата

Голема сала на НУЦК „Антон Панов“

Општи информации

Просторни капацитети и кадровска екипираност на објектот 
Голема сала: 600 седишта 
Мала сала: 150 седишта 
Мала сцена: 100 седишта Фоаје: 70 седишта, 320 м2  
Изложбен простор: 207 м2 
Ателје скулпторско: 100 м2 
Библиотека интерна: 2000 книги