+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mk

Драмски Театар

ТЕАТАРОТ ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА РЕПЕРТОАРОТ

Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот.
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00часот