info@karti.com.mk

Драмски Театар

ТЕАТАРОТ ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА РЕПЕРТОАРОТ

Репертоар за месец јуни