info@karti.com.mk

Драмски Театар

ТЕАТАРОТ ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА РЕПЕРТОАРОТ

Почеток 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 12:30 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот