info@karti.com.mk

Драмски Театар

ТЕАТАРОТ ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА РЕПЕРТОАРОТ

Репертоар за месец јануари

Почеток: 20:00 часот

Репертоар за месец февруари

Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот.
Почеток: 20:00 часот
Почеток 20:00 часот
Почеток: 20:00 часот