info@karti.com.mk

"ДЕГУСТАЦИЈА ЗА КРАТОШИЈАТА И НЕЈЗИНА СПОРЕДБА СО ПРИМИТИВОТО, ЗИНФАНДЕЛОТ, ЦРЉЕНАК КАШТЕЛАНСКИ И ТРИБИДРАГОТ"

декември

01

1000 мкд

16:00

Meeting room D, Marriott Hotel

SKOPJE WINE SALON 2018

"Дегустација за кратошијата и нејзина споредба со примитивото, зинфанделот, црљенак каштелански и трибидрагот"

 

Место: 

Meeting room D, Marriott Hotel

Предавач: 

проф. Д-р Климе Белески