info@karti.com.mk

D festival Dojran

FEEL D LOVE 

РЕЗЕРВИРАЈТЕ СИ МЕСТО УШТЕ СЕГА НА ЈУБИЛЕЈНИОТ 10-ТИ Д ФЕСТИВАЛ ПО ПРОМОТИВНА ЦЕНА:


800 ДЕНАРИ - ФЕСТИВАЛСКИ БИЛЕТ ЗА ТРИ ДЕНА (БЕЗ КАМП)

850 ДЕНАРИ - ФЕСТИВАЛСКИ БИЛЕТ ЗА ТРИ ДЕНА + КАМП 

 

АКЦИЈАТА ВАЖИ ДО 16-ти АПРИЛ 2020

 

Повеќе информации на www.dfestival.mk

 

PACK YOUR TENTS & СЕ ГЛЕДАМЕ ВО ЈУЛИ! FEEL D LOVE