info@karti.com.mk

BALKAN ECONOMIC FORUM 2023

November

17

3000 MKD / 50 EUR

09:00

Maritim Plaza Hotel, Tirana, Albania

BALKAN ECONOMIC FORUM 2023

Aiming to create a sustainable impact on the promotion of economic growth, regional cooperation, peace and security in the Balkan region, the BALKAN ECONOMIC FORUM 2023 is a conference held on November 17 at Maritim Plaza Hotel, Tirana, Albania

Me synimin për të krijuar një ndikim të qëndrueshëm në promovimin e rritjes ekonomike, bashkëpunimit rajonal, paqen dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit, Balkan Economic Forum 2023 është një konferencë e cila do të mbahet  më 17 Nëntor në Hotel Maritim Plaza, Tiranë, Shqipëri