info@karti.com.mk

Аида- Џузепе Верди

мај

31

800-1200 мкд

20:00

Национална Опера и Балет

50 МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ
„Аида“
Џузепе Верди
Опера во четири чина
31.5.2022 – 20:00ч

Диригент: Оливер Балабурски
На сцената пренел и адаптирал: Дејан Прошев
Кореограф: Луиза Балдинети
Асс.кореограф: Саша Евтимова
Асс.режисер: ЉупкаЈакимовска
Концертмајстор: Климент Тодороски
Хор-мајстор: Ѓурѓица Дашиќ, Јасмина Ѓорѓеска
Корепетитори: Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева,
Андреја Наунов, Јордан Петрушевски
Испициенти: Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ, Марко Павлевски
Суфлери: Павлина Здравкова, Невена Георгиева

Настапуваат:
Aида: Сања Керкез (Србија)
Радамес: Виталиј Ковалчук (Украина)
Амнерис: Сања Анастасиа (Србија)
Рамфис: Владимир Саздовски
Фараон: Игор Дурловски
Амонасро: Отар Накашидзе (Грузија)
Главна свештеничка: Катерина Стојановска
Гласник: Дејан Стоев

Балетски солист: Ивана Коцевска