info@karti.com.mk

АИДА – Џ. ВЕРДИ

мај

31

800-1000 мкд

20:00

МОБ

АИДА – ЏУЗЕПЕ ВЕРДИ

Мајски Оперски Вечери