+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mkЗверот

октомври

13

150 мкд

20:00

Кино ФросинаЅВЕРОТ - МТФ СкупиФестивал

Русија/ТЕАТАР “У МОСТА”/ПЕРМ 

 

Aвтор/Autor/Аuthor: Mikhail Gindin, Vladimir Sinakevitch

Режија/Regjisor/Director: Sergei Fedotov

Улоги/Rolet/Performet by: Vladimir Ilyin, Lev Oreshkin, Sergei Melnikov, Regina Shnigir, Alevtina Borovskaya 

Оваа неверојатна претстава на театарот „У Моста“ стана легендарна, бидејќи предизвика огромен одзив, испровоцира бура од спротиставени чувства и го направи театарот популарен во Русија и во странство. Дејствието се одвива во урнатините на исчезнатата цивилизација. Татко, Мајка и нивната Ќерка се единствените преживеани на Земјата. Тие лутаат низ пустината, изгорени од атомската катастрофа, во потрага по други луѓе за да го спасат животот во Универзумот. И покрај морничавата атмосфера на животот после светскиот Армагедон, претставата остава чувство на светлина и катарза.

Kjo shfaqje e shkëlqyeshme e Teatrit “U Mosta” u bë legjendare, sepse shkaktoi bujë të madhe, duke e bërë këtë teatër mjaftë të popullarizuar në Rusi dhe jashtë saj. Aksioni i shfaqjes zhvillohet në rrënojat e civilizimit të zhdukur. Babai, Nëna dhe Vajza e tyre, janë të vetmit që kanë mbetur gjallë në Tokë. Ata enden në shkretëtirë, të djegur nga katastrofa atomike, në kërkim të njerëzve tjerë për ta shpëtuar jetën e Universit. Pos atmosferës së ftohtë të jetës pas Armagedonit botëror, shfaqja lë përshtypje të dritës dhe katarsës.

This incredible performance of the “U Mosta” Theatre has become legendary, as it had enormous response, provoked а storm of disputes and cheers and made the theatre popular both in Russia and abroad. The play takes place in the ruins of a disappeared civilization. Father, Mother, and their Daughter are the only people left alive on Earth. They are wandering in the desert, scorched by the atomic catastrophe, looking for other people in order to save the life in the Universe. Despite the chilling atmosphere of life after Armageddon, the performance leaves you with the feeling of light and catharsis