+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mkВИЗИИ ОД СРЕБРЕНИОТ ВЕК

октомври

16

150 мкд

20:00

Кино ФросинаВИЗИИ ОД СРЕБРЕНИОТ ВЕК - МТФ СкупиФестивал

Србија/ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА/БЕЛГРАД 

 

Aвтор/Autor/Аuthor: Almir Bashovic

Режија/Regjisor/Director: Stevan Bodroza

Улоги/Rolet/Performet by: Ana Todorovic Diallo, Djordje Simic, Petar Kokinovic, Ana Stefanovic Bilic 

 

„Визии од сребрениот век“ e приказна за незамисливото; Фатима им припаѓа на преживеаните, додека нејзиниот маж и син, како и многу други, не. Воените профитери не дозволуваат војната да заврши. Мировните трупи немо набљудуваат. Нема помош за жртвите. Тие стануваат недопирливи во сопствената осаменост. Театарот не мора да се бави со политика и најверојатно нема да може да понуди решение. Но може и треба да поставува прашања за луѓето кои се вмешани во историските случувања, за оние кои преживеале и кои мора да продолжат да живеат со товарот на преживеаното.

“Vizione nga shekulli i argjendtë” është një rrëfim për të paparamenduarën. Fatimja u takon atyre që shpëtuan. Por, të keqes nuk i shpëtuan djali dhe burri i saj. Përfituesit e luftës arrijnë të kenë sukses që lufta të mos përfundojë. Trupat paqësore shikojnë dhe nuk ndërmarrin asgjë. Atyre që e pësojnë, nuk ka mundësi t’u ndihmohet. Ata, me vetminë e tyre bëhen të paprekshëm. Teatri nuk është e thënë të merret me politike dhe mesiguri se nuk mund të ofrojë zgjidhje. Mund vetëm të parashtrojë pyetje për njerëzit që janë të ngatërruar në ngjarjet historike, për ata që shpëtuan dhe për atë që ndodh, për ata që duhet edhe më tej të jetojnë. 

“Visions from the silver age” is a story of the unimaginable; Fatima belongs to the survivors. Her husband and her son, as well as many others, don’t. Those who benefit from the war are disabling its end. The peacekeepers succumb to idleness. No help for the victims. They are becoming untouchable in their solitude. The theatre is nоt necessarily a place for politics and probably wouldn’t be able to offer any solutions. However, theatre can and should ask questions about the people who are part of the history, of those who survived and those who have to live on with what they have undergone.