+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mkПетар и волкот

ноември

18

150 мкд

13:00

МОБС. Прокофјев: „Петар и волкот“ (оркестарска бајка за деца)


petar i volkot - orkestarska bajka za deca 

Организатор на настанот: Сојуз на композиторите на Македонија - СОКОМ

Дејан Лилиќ - наратор
Ангел Спироски - диригент
Ансамбл “КонТемпора“

„Петар и волкот“ е музичка бајка за деца во која наратарот ја раскажува приказната додека оркестарот ја илустрира со различни музички инструменти.