+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mkНичија Земја

август

20

500 мкд

21:00

Поранешна воена касарна - ОхридНичија Земја - Театарска претстава

Охридско Лето 

Театарска претстава:Ничија Земја според филмското дело на Данис Тановиќ

Режија:  Александар Морфовво изведба на  МНТ-Скопје, Македонија