info@karti.com.mk

*Попустот е пресметан во цената

Индивидуален online курс по англиски јазик

- вкупно 64 часа (1 час трае 60 мин.)

- динамика на часовите: 3 пати неделно по 60 мин., 3 пати неделно по 90 мин. можност за договор за одржување на повеќе часови неделно

- курсот опфаќа: граматика, конверзација, слушање, читање, превод 

-  часовите се одвиваат преку Skype, но може да се користат и други апликации

-  се полага завршен тест и се стекнува со сертификат

 

Контакт за закажување на термини:

dreamteam.educationcentre@gmail.com

076 30 66 55