select calculate book confirm

KAIL - "Going Down" | Промоција на нов албум во Скопје


There is no sale for this event at the moment
Venue map

Public Room

About the hall

„Јавна Соба“ е новиот центар за дизајн и иновации кој денеска официјално започнува со работа. Станува збор за мошне урбан и иновативен простор кој бара и нуди слобода и ум, креативност и оригиналност.