одбери пресметај резервирај потврди

Џеф Бакли- Сите тука те посакуваат


Во моментов нема продажба за овој настан
Мапа на салата

Кинотека на Македонија

Општи информации

Кинотеката на Македонија, формирана во 1976 година, како институција од посебен интерес за Републиката, има за цел да прибира, обработува, чува, заштитува и презентира филмови и филмски материјали од посебно уметничко, културно, научно, историско и друго општествено значење.
www.maccinema.com