info@karti.com.mkБОЕМИ

октомври

24

300-500 мкд

20:00

MOББоеми – Џакомо Пучини

boemi 

 

Огранизатор на настанот: Македонска опера и балет 

Опера во четири чина

Диригент:
Режисер: Дејан Прошев
Сценограф: Зоран Николовски
Костимограф: Марија Пупучевска
Асс.режисер: Љупка Јакимовска
Концерт-мајстор: Климент Тодороски
Асс.Хор мајстор: Јасмина Ѓорѓеска, Ѓурѓица Дашиќ
Корепетитори: Елена Сиљаноска, Јанинка Невчева, Андреја Наунов